ON.GR.MALL τα καλύτερα Ελληνικά online καταστήματα.  

Όροι χρήσης


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ON.GR.MALL www.onlinegrmall.com.

Η ιστοσελίδα μας επιδιώκει να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες διαφημίσης ,προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων επιχειρηματιών/εμπόρων τους οποίους ο χρήστης με την πρόσβαση, περιήγηση και την χρήση της ιστοσελίδας μας/τους αποδέχεται πλήρως. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσα από τις σελίδες του onlinegrmall.com. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του.

Το ON.GR.MALL διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή online καταστημάτα/ προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/μελών.

Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τον χρήστη με την προϋπόθεση, ότι θα αναρτώνται διαδικτυακά και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το onlinegrmall.com αποτελεί έναν κατάλογο ελληνικών online καταστημάτων (e-shops). Η πρόσβαση σε αυτά παρέχεται μέσω συνδέσμων (links) που παραπέμπουν τους χρήστες στις ιστοσελίδες των καταστημάτων της επιλογής τους.

Επιπλέον, το ON.GR.MALL.μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Συνεπώς, συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Οι χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του www.onlinegrmall.com. πρέπει να/και δηλώνουν στο www.onlinegrmall.com. ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Οι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του onlinegrmall.com μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από τον ανήλικο, την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του onlinegrmall.com.

Το περιεχόμενο καθώς και οι υπηρεσίες του onlinegrmall.com ειναι καθαρά για διαφήμιση των ιστοσελίδων των online καταστημάτων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εμμέσως ή ευθέως, παρότρυνση, συμβουλή ή πρόταση, προτροπή προς αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προιόντων. Τέλος, σε καμία περίπτωση η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του onlinegrmall.com δεν υποκρύπτει σχέση συμβούλου - πελάτη. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών - επισκεπτών του onlinegrmall.com να τα αξιολογήσουν και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του onlinegrmall.com

Στο onlinegrmall.com περιλαμβάνεται μία συλλογή διευθύνσεων και συνδέσμων προς τις ιστοσελίδες των online καταστημάτων . Λόγω και του όγκου των σχετικών δεδομένων, το onlinegrmall.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των άλλων web sites,στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Το onlinegrmall.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων ή/και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εάν ο επισκέπτης του site αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι/και πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Σε περίπτωση που το onlinegrmall.com λάβει νόμιμη ειδοποίηση ή κοινοποίηση από τις αρμόδιες και μόνο Αρχές, ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία τρίτο πρόσωπο ή γενικότερα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αμέσως το σχετικό σύνδεσμο και την προβολή του μέσα από τις σελίδες του.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

To onlinegrmall.com διαθέτει κατάλογο με online καταστήματα e-shops για αναζήτηση προϊόντων που πωλούνται από αυτά.

Τα προιόντα αυτά ΔΕΝ πωλούνται από το onlinegrmall.com και ούτε υπάρχει κάποια σχέση της ιστοσελίδας με τη διαδικασία πώλησης. Στο onlinegrmall.com μπορεί να φιλοξενούνται φωτογραφίες, σύντομες περιγραφές και σύνδεσμοι προς τα προιόντα άλλων ιστοσελίδων που δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση με το onlinegrmall.com.

Εάν ο επισκέπτης του onlinegrmall.com αποφασίσει να προβεί σε οποιαδήποτε διαδικτυακή αγορά, διαμέσου των συνδέσμων που παρουσιάζονται , μέσω των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με αποκλειστική και μόνο δική του ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το onlinegrmall.com δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή/και τα μέλη των υπηρεσιών του, από αμέλεια ή τεχνικά προβλήματα, και επίσης δεν φέρει ευθύνη για «ιούς» που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημιά.

Ο επισκέπτης των ιστοσελίδων των online καταστημάτων του onlinegrmall.com αποδέχεται ότι το σύνολο των ιστοσελίδων/υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους παρέχεται "όπως είναι". Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το onlinegrmall.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, και των περιεχομένων τους, στα οποία και προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Το onlinegrmall.com δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το onlinegrmall.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το onlinegrmall.com.

COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη διαφημιστών ή διακομιστών διαφήμισης δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Το onlinegrmall.com χρησιμοποιεί cookies που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχει στο χρήστη / επισκέπτη, για την προβολή των διαφημίσεων και την ανάλυση των στατιστικών επισκεψιμότητας (π.χ. Google Analytics).

Επίσης, το onlinegrmall.com χρησιμοποιεί cookies από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου.

Ο επισκέπτης του onlinegrmall.com μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Με τη χρήση του onlinegrmall.com αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στο onlinegrmall.com ακολουθείται πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών /επισκεπτών μας.

 Όμως κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των ιστοσελίδων  των online ελληνικών καταστημάτων που διαφημίζει το onlinegrmall.com ,oι Έμποροι/προμηθευτές έχουν τους δικούς τους ισχύοντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Συμφωνείτε και οφείλετε να δεσμευτείτε από τους εν λόγω όρους χρήσης και προϋποθέσεις των  online καταστήματα που θα προβείται σε κάποια αγορά. 

Το onlinegrmall.com δεσμεύεται και ούτε θα προβεί σε συλλόγη ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια των προσωπικών σας δεδομένων .

Αν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του onlinegrmall.com παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του onlinegrmall.com


Copyright © 2019. onlinegrmall.com / All rights reserved.